akupunktur.jpg

Akupunktur


Akupunktur er en 5000 år gammel kinesisk behandlingsform.


I kinesisk medisin betraktes sykdom, lidelse og plager som ubalanse i kroppen. Akupunktur er et hjelpemiddel til å oppnå balanse.

Ordet akupunktur er basert på at energi sirkulerer i meridianer i kroppen. Sunnhet og helse er tilstede når eneregien i organer og meridianer er i harmoni og balanse med hverandre. Sykdom blir definert som ubalanse i denne energisirkulasjonen.

Paientene gis en individuell behandling. Gjennom en grundig gjennomgang av sykehistorie, puls- og tungediagnostikk, settes en akupunkturdiagnose. Denne ligger til grunn for valg av akupunkturpunkter. Punktene stimuleres ved hjelp av tynne, sterile akupunktur-nåler.

Akupunktur er en del av tradisjonell kinesisk medisin (TKM) som også består av bl.a. urtemedisin, cupping og moxabehandling. I klinikken benyttes disse metodene sammen med moderniserte teknikker, elektroakupunktur og akupunkturplastrene fra Lifewave.