Mindfulness.jpg

Mindfulness


Mindfulness blir også kalt oppmerksomt nærvær på norsk.


Det å være oppmerksom er å være seg bevisst – å være nærværende – å være bevisst tilstede her og nå. Ved å trene oppmerksomt nærvær vil man få større frihet til å reagere konstruktivt i ulike stressende situasjoner. Mindfulness fremmer god helse ved å være en ressurs for å mestre stress og øke emosjonell intelligens.

Øker emosjonell intelligens (EQ).

EQ er like viktig som fagkunnskap for å lykkes. Å bli sett og anerkjent fremmer god helse. Ved jevnlig praktisering av oppmerksomt nærvær øker vi evnen til selvobservasjon og selvinnsikt. Dette gjør det lettere for oss å være mentalt tilstede overfor andre. Styrket evne til empati, respekt og sjenerøsitet bidrar til bedre kommunikasjon og tilstedeværelse overfor familie, kolleger og venner

Reduserer negativt stress og bruker stressenergien effektivt

Å leve et liv med balanse mellom belastning og hvile gir god helse. I en hektisk hverdag vil oppmerksomt nærvær være en metode som bidrar til å opprettholde kroppens naturlige balanse. Vi henter oss lettere inn etter belastende perioder og unngår fysisk og psykisk slitasje som i verste fall kan gjøre oss syke. Med økt oppmerksomhet oppdager vi lettere kroppens signaler på stress og ubalanse.

Opplevelse av å være til nytte, at vi gjør en jobb med god kvalitet er viktig for helsa. Oppmerksomt nærvær og oppmerksomhetstrening vil være et meget godt verktøy til å yte god kvalitet på de oppgavene vi skal utføre i vår hverdag, uten å slite seg ut.

Vi tilbyr Kurs og Foredrag.

Vi holder både kurs og foredrag i mindfulness/oppmerksomt nærvær for bedrifter og privatpersoner.

  • Foredrag hvor vi gir en introduksjon av Mindfulness/ Oppmerksomt nærvær. Vi introduserer grunnleggende praktiske øvelser som kan gjennomføres på arbeidsplassen eller i hjemmet.

  • Kurset i mindfullness er et praktisk rettet kurs, hvor vi legger stor vekt på praktisering av øvelser og teknikker som kan brukes i det daglige virke, for å få økt kontroll i forhold til stress, og mer ro i kropp og sinn i dagliglivet.