Tilpasset barn

Biyunmetodens Qigong trening tilpasset barn. Øvelsene tar utgangspunkt i at barna ”leker” at de er forskjellige dyr; fugl, bjørn, tiger, ape og hjort. Hvert dyr svarer til de 5 elementene i Tradisjonell Kinesisk Medisin; ild, vann, metall, tre og jord. Dette er en mange tusen år gammel tradisjon i Kina. Dyre øvelsene er morsomme og samtidig fantastisk motorisk trening for barna. Øvelsene stimulerer balanse, koordinasjon, kryssing av kroppens midtlinje, diagonalbevegelser, øyebevegelser konsentrasjon og kroppsbevissthet. Barna lærer også ”kraft øvelser” som har sin opprinnelse i Shaolin-tempelet – Kinas fremste senter for kampsport trening. Disse lærer barna å samle ro og kontroll, og hjelper de til å øke konsentrasjonen.