Foryngelse

Foryngelses Qigong består av øvelser som stimulerer koordinasjon og samspill mellom høyre og venstre hjernehalvdel. Vi erfarer at det er en stor økning av Alzheimer og andre former for demens også blant yngre mennesker. Dette ønsket vår Grand Master Fan Xiulan å gjøre noe med, og hun har derfor utviklet Foryngelses qigong. Øvelsene styrker samarbeid mellom de to hjernehalvdeler. Dette er viktig for å forebygge alders demens og skjerpe hjernen. Øvelsene har med god effekt blitt brukt mot symptomene til både alzheimer og parkinson pasienter. Øvelsene skaper smil og latter, men fremfor alt bedring av balanse og koordinasjon uten å være fysisk krevende.